Scheiden doet lijden

Gepubliceerd op: 9 maart 2024 15:09

Op donderdagavond 14 maart a.s. van 20.00 -21.30 uur organiseert het Scheidingsplein in samenwerking met Steven Pont, GGD Hollands Noorden en Villa Pinedo de online bijeenkomst: Scheiden doet leiden. Zowel op praktisch als emotioneel gebied verandert er veel in het dagelijks leven en dit vraagt om goede begeleiding.

Online-bijeenkomst

Deze online-bijeenkomst is voor alle ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die gaan scheiden of gescheiden zijn. Ook vrienden, grootouders, en professionals zijn van harte welkom! Samen kunnen we leren hoe we kinderen tijdens en na een scheiding het beste kunnen begeleiden.

Tijdens deze online-bijeenkomst delen twee jongeren van Villa Pinedo, die zelf een scheiding hebben meegemaakt, hun persoonlijke verhaal. Daarnaast zal Steven Pont, vanuit zijn deskundigheid, inzicht geven in de invloed van een scheiding op de levensloop van kinderen. En Monique Klein-Vriend van GGD Hollands Noorden zal de kijkersvragen behandelen.

Meld je hier gratis aan voor deze online-bijeenkomst.